Изпълнителни директори

Всичко започва с вас. Вие ръководите. Вие определяте целите и работата. Вие моделирате културата на учене и иновации. Вие поддържате визията на процесно ориентираната организация.

Стратегически Услуги

LEAD™ Стратегическо Развитие

Моделиране на бизнес процеси

Оценка на организацията

Управление на портфолиото

 

 

 

Мениджъри

Вие изграждате средата за успеха. Въвеждате добри процеси и изграждате офиси за управление на проекти. Вие подпомагате и следите изпълнението на проекти. Мотивирате служителите си и се уверявате, че притежават правилните умения.

Управление на портфолиото

Офиси за управление на проекти

Управление на проекти / Процеси на жизнения цикъл

Моделиране на процеси

Персонал и изграждане на личностни качества

Аутсорсинг на специалисти по управление на проекти

 

 

Проектни мениджъри/Бизнес анализатори/Екип

Вие карате всичко да се случва. Правите така, че проектите да отговарят на съответните бизнес очаквания и нужди. Постоянно търсите по-добри начини, по които да правите нещата. Развивате уменията си едновременно с развитието на бизнеса и технологиите. 

Изпълнение на проекта

 Цикъл на разработване на ИТ системи

Разработване на системи с Agile

Сертифициране

Изграждане на личностни качества

Аутсорсинг на специалисти по управление на проекти